Klachtenregeling

WAT TE DOEN ALS U EEN KLACHT HEEFT

Als u een klacht heeft over een behandeling kunt u dit aangeven bij uw therapeut, zodat we dit met elkaar kunnen bespreken.

Mochten we er samen niet uitkomen dan is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij de formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van de RBCZ.

 

Voor meer informatie kijk je op de website van onze beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/.