Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd.
Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker.
Fouten en verzuimen zijn echter nimmer uit te sluiten.

 

Medi-Balance sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden van de informatie op deze website.
Hoe gebruikers met aangeboden informatie omgaan is voor eigen verantwoording.

 

Onze website bevat ook hyperlinks naar sites die niet van Medi-Balance zijn.
De inhoud van deze websites valt buiten de controle van Medi-Balance.
Medi-Balance is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud en het gebruik van deze sites.

 

Gebruikers leggen voor eigen risico verbinding met websites en dienen niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van informatie.
Medi-Balance is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband staand met informatie die op of via de website van Medi-Balance beschikbaar is.

 

Medi-Balance onthoudt zich van het stellen van medische diagnose.
Wanneer het woord diagnose wordt gebruikt, verwijst dit ten alle tijde naar de energetische toestand van de cliënt.