Bach bloesemtherapie

Dr. Edward Bach (1886-1936) is de grondlegger van deze behandelmethode.
Zijn langdurige onderzoek heeft 38 bloesemremedies opgeleverd.

 

Het unieke van de Bach remedies is dat zij niet werken op lichamelijke symptomen, maar deze wel vaak doen verdwijnen 

door geest- en karaktereigenschappen te harmoniseren.
Dat disharmonie tussen geest en karakter bepaalde symptomen kan veroorzaken wordt door de medische wetenschap bevestigd. Hierbij spreekt men dan van psycho-somatische klachten.

Door toediening van bepaalde bloesems worden deze negatieve gemoedstoestanden omgebogen tot positieve gemoeds-toestanden, waardoor de hieraan gerelateerde problemen kunnen verdwijnen.

 

De bloesems worden ingedeeld in 7 hoofdgroepen, te weten:

  1. Angst
  2. Onzekerheid
  3. Onvoldoende interesse in huidige omstandigheden
  4. Eenzaamheid
  5. Overgevoeligheid voor invloeden en ideeën
  6. Moedeloosheid of wanhoop
  7. Overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

 

Oude problemen nemen meer tijd in beslag om te genezen dan jongere problemen.
Een probleem dat pas kort aanwezig is kan binnen enkele uren verdwenen zijn.
Problemen die al vele jaren bestaan kosten meestal twee tot soms wel tien maanden om uiteindelijk plaats te maken voor positiviteit.
Dieren en kinderen reageren over het algemeen sneller op de remedies.

 

Bach bloesem remedies zijn volstrekt onschadelijk, kunnen aan baby’s, kinderen, volwassenen, dieren en planten worden gegeven.
Ze gaan uitstekend samen met reguliere medicijnen en hebben geen bijwerkingen.

Bach bloesem therapie